lunes, 10 de enero de 2011

Jueves 13 /01: Ciclo "Akira Kurosawa" (1ª)Rashomon (1950)
Ciclo "Centenario Akira Kurosawa"

Director: Akira Kurosawa

Nacionalidad: Japonesa
Guión: A. Kurosawaa y S. Hashimoto
Intérpretes: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masayucki Mori

Infoweb: http://en.wikipedia.org/wiki/Rashomon_%28film%29

15 horas (Sala Azul)

No hay comentarios:

Publicar un comentario