sábado, 18 de febrero de 2012

23/02 Lluvia negra (Shohei Imamura)

Lluvia negra
(Kuroi ame)


Director: Shohei Imamura

Nacionalidad: japonesa

Reparto:  Yoshiko Tanaka (Yasuko Takamaru, la sobrina), Kazuo Kitamura (Shigematsu Shizuma, el tío), Etsuko Ichichara (La tía), Shoichi Ozawa (Shokichi), Tomie Ume (Tane, su esposa), Norihei Miki (Kotaro), Hisako Hara (La abuela), Shoji Kobayashi (Katayama), Keisuke Ishida (Yuichi).


Año: 1989

Duración:  122 minutos

Webinfo: http://www.filmaffinity.com/es/film255090.html

Jueves 23 de febrero 2012

Lugar: Sala azul (planta cafetería)

Hora: 15 horas

No hay comentarios:

Publicar un comentario